Podmínky užívání webových stránek PortalROZVOJE.cz

Vítáme Vás na webových stránkách PortalROZVOJE.cz

Používání webových stránek a zprostředkování kurzů je předmětem následujících podmínek (dále Podmínek) a příslušných právních předpisů.

Prosíme Vás, abyste se pečlivě s Podmínkami seznámili. Přístupem na tyto webové stránky a jejich používáním potvrzujete, že jste Podmínky pro použití pozorně přečetli, porozuměli jim a že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasíte.

Podmínky užívání portálu PortalROZVOJE.cz byly sepsány, aby zaručily spokojenost na straně návštěvníků, členů, lektorů, účastníků i provozovatele.

1. Za návštěvníka je považován každý, kdo používá tyto webové stránky.
2. Za člena je považován každý, kd)o se na tyto webové stránky zaregistruje.
3.. Za lektora je považován každý uživatel, který vytvoří vlastní kurz, který nabízí účastníkům k absolvování.
4. Účastníkem (nebo také kupujícím, zákazníkem) je každý, kdo se přihlásí na kurz a uhradí cenu kurzu a to i v případě pokud je cena kurzu 0 Kč.
5. Provozovatelem webových stránek PortalROZVOJE.cz je:


Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které mohou vzniknout návštěvníkům webových stránek, členům, lektorům i účastníkům v souvislosti s používáním těmto internetových stránek.

Návštěvníci stránek se zavazují, že zejména nebudou:
• zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu Internetových stránek nebo je jinak zneužívat,
• zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
• zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
• vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout jménem uživatelů,
• pokoušet se získat přístup k těm částem stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
• šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů upravují podrobně naše Zásady ochrany osobních údajů

Pokud si návštěvník, člen, účastník nebo lektor nepřejí, aby jejich údaje byly nadále uchovávány, stačí, když napíší na požadavek a ty údaje, které nejsme povinni uchovávat z důvodů daných právními předpisy vymažeme.

Lektor, člen i účastník mohou své osobní údaje na webu upravit. Mají právo požadovat od provozovatele vysvětlení, domnívají-li se, že jejich osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem.

Provozovatel se zavazuje neposkytnout osobní údaje třetím osobám s výjimkou
- svých zaměstnanců
- osob spolupracujících za účelem externího zpracování – např. účetní firma, provozovatel serveru apod.
- případů, kdy je předá lektorovi pořádajícímu kurz.

Změna Podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Podmínek. O zásadních změnách bude provozovatel informovat s předstihem na kontaktní e-mail.

Pokud lektor nebo člen, účastník nebudou chtít vzhledem ke změněným podmínkám pokračovat v používání portálu SvetKurzu.cz, mají právo se obrátit na a jejich účet bude zrušen.

Změna podmínek používání nabývá platnosti okamžikem jejího zveřejnění na webu PortalROZVOJE.cz

Tyto podmínky byly zveřejněny ..........

NECH SI ZASÍLAT NOVINKY!
Posíláme nové články a tipy na zajímavé kurzy.
CHYBÍ TI TU NĚCO?
Rádi se inspirujeme tvými návrhy.
NÁŠ PORTÁL ROZVOJE
O projektuKontakt
VÝHODY PRO TEBE
Dárkové poukazy
PRO LEKTORY
Profily lektorů
NÁŠ KONTAKT

mail: info@portalrozvoje.cz
tel.: +420
NÁŠ TÝM
Naši práci děláme s vášní
Tým portálu
Tým portálu
SPOJ SE S NÁMI
Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
Linked In
Linked In
Jsme prostor, kde rozvíjíme lidský potenciál. Naše platforma nabízí vzdělávání a inspiraci pro podnikatele a zájemce o podnikání i osobní rozvoj. Najdeš u nás kurzy, které ti pomohou zlepšit tvé business a soft skills a najít cestu k vlastnímu úspěchu. Posuň i ty své dovednosti a najdi tu nejlepší verzi sebe sama!
Jsme prostor, kde rozvíjíme lidský potenciál. Naše platforma nabízí vzdělávání a inspiraci pro podnikatele a zájemce o podnikání i osobní rozvoj. Najdeš u nás kurzy, které ti pomohou zlepšit tvé business a soft skills a najít cestu k vlastnímu úspěchu. Posuň i ty své dovednosti a najdi tu nejlepší verzi sebe sama!