Podmínky užívání webových stránek "portalrozvoje.cz"

Vítejte na webových stránkách "portalrozvoje.cz"

Způsob používání webových stránek a služby zprostředkování inzerce vzdělávacích kurzů, seminářů, školení, konferencí nebo jiných souvisejících vzdělávacích služeb, se řídí těmito podmínkami (dále jen Podmínky) a příslušnými právními předpisy České republiky.

Seznamte se prosím pečlivě se zněním Podmínek. Přístupem na tyto webové stránky a jejich používáním potvrzujete, že jste Podmínky pro použití přečetli, porozuměli jim a že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasíte.

Podmínky užívání prostředí "portalrozvoje.cz" (dále jen Portál) byly sepsány, aby zaručily spokojenost na straně návštěvníků webu, evidovaných členů, lektorů/mentorů/koučů, účastníků akcí, ostatních odběratelů služeb i provozovatele.

1. Za návštěvníka je považován každý, kdo používá webové stránky Portálu.
2. Za člena je považován každý, kdo se na webové stránky Portálu zaregistruje.
3. Za lektora/mentora/kouče/poskytovatele služby je považována každá fyzická nebo právnická osoba, která na Portále vytvoří vlastní kurz a prostřednictvím Portálu jej nabízí návštěvníkům Portálu jako službu k odběru.
4. Účastníkem/zákazníkem/odběratelem služby je každý, kdo se prostřednictvím Portálu přihlásí na kurz a uhradí cenu kurzu.
5. Provozovatelem webových stránek Portálu je> Obchodní korporace Alfa Software, s.r.o., IČO:26359812, DIČ:CZ26359812. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které mohou vzniknout návštěvníkům webových stránek Portálu, členům, lektorům a účastníkům v souvislosti s používáním webových stránek Portálu.

Návštěvníci stránek se zavazují, že zejména nebudou:
• Zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu Internetových stránek Portálu nebo je jinak zneužívat,
• zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
• zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
• vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout k obsahu stránek pod jménem jiných uživatelů,
• pokoušet se získat přístup k těm částem stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
• šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů upravují podrobně naše Zásady ochrany osobních údajů

Pokud si návštěvník, člen, účastník nebo lektor Portálu přeje, aby jeho údaje nebyly nadále provozovatelem Portálu uchovávány, požádá o výmaz svých osobních údajů na e-mailu . V souladu s požadavky příslušných právních předpisů budou na základě doručené žádosti údaje vymazány a žadatel obdrží na e-mailovou adresu, ze které byl požadavek zaslán, ifnormaci o provedení výmazu.

Lektor, člen i účastník mohou své osobní údaje na webu upravovat. Mají právo požadovat od provozovatele vysvětlení, pokud se domnívají, že jejich osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s platnými předpisy a příslušnou GDPR směrnicí EU.

Provozovatel se zavazuje neposkytnout osobní údaje třetím osobám s výjimkou
- svých zaměstnanců
- osob spolupracujících za účelem externího zpracování – např. účetní firma, provozovatel serveru apod.
- případů, kdy je předá lektorovi pořádajícímu kurz.

Provozovatel Portálu si vyhrazuje právo Podmínky změnit. V takovém případě bude provozovatel o změnách informovat registrované členy, zákazníky a lektory na jejich kontaktních e-mailových adresách.

Tyto Podmínky jsou platné dnem zveřejnění, tj. od 1. září 2019.

NECH SI ZASÍLAT NOVINKY!
Posíláme nové články a tipy na zajímavé kurzy.
CHYBÍ TI TU NĚCO?
Rádi se inspirujeme tvými návrhy.
NÁŠ TÝM
Naši práci děláme s vášní
Tým ALFA SOFTWARE
Tým ALFA SOFTWARE
SPOJ SE S NÁMI
Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
Linked In
Linked In
Vítejte v prostoru pro rozvoj lidského potenciálu. Nabízíme firmám vzdělávání pro zvýšení odbornosti jejich zaměstnanců, ale také inspiraci pro podnikatele a zájemce o podnikání i osobní rozvoj. Najdete u nás kurzy, které vám pomohou zvýšit úroveň vašich znalostí a dovedností a najít cestu k vlastnímu úspěchu.
Vítejte v prostoru pro rozvoj lidského potenciálu. Nabízíme firmám vzdělávání pro zvýšení odbornosti jejich zaměstnanců, ale také inspiraci pro podnikatele a zájemce o podnikání i osobní rozvoj. Najdete u nás kurzy, které vám pomohou zvýšit úroveň vašich znalostí a dovedností a najít cestu k vlastnímu úspěchu.