OBCHODNÍ PODMÍNKY pro kupující

tj. účastníky kurzů nabízených na webu PortalROZVOJE.cz

I. Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále OP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Esento Pro s.r.o., jako provozovatel webu PortalRoZVOJE.cz a současně zprostředkovatel kurzů (dále Provozovatel) a lektor kurzů jako prodávající a na straně druhé je kupující.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce portálu PortalROZVOJE.cz nevznikají žádná práva na používání autorských práv, registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Obsah produktů je chráněn autorským právem a je zakázáno jej dále šířit.

Registrace návštěvníka na webu PortalROZVOJE.cz je bezplatná a její realizací se návštěvník nezavazuje k pozdějšímu nákupu. Na žádost návštěvníka lze registraci kdykoliv zrušit.

Kupní smlouva:
Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky Provozovatelem PortalROZVOJE.cz. Toto přijetí Provozovatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupující bude mít bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

Uzavřená smlouva je Provozovatelem archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat, případě požadovat její úpravu.. Tyto OP jsou k dispozici na www.PortalROZVOJE.cz.

II. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Na webu PortalROZVOJE.cz jsou uváděny aktuální a platné ceny.

III. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

IV. Platební podmínky

Svou účast na kurzu potvrzuje účastník odesláním objednávky kurzu a zaplacením kurzu. Cenu kurzu účastník uhradí na účet provozovatele na základě faktury vystavené Provozovatelem.

Provozovatel PortalROZVOJE.cz akceptuje pouze platbu následujícími způsoby: bankovním převodem, online převodem nebo platební kartou. Způsob platby si kupující volí sám kliknutím na příslušnou variantu.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Kupující souhlasí s tím, že účtenku může obdržet v elektronické podobě.

Vracení peněz za kurz se řídí storno podmínkami, ale záleží i na domluvě účastníka s lektorem.
Jestliže nedojde k uskutečnění kurzu, může kupující požádat o navrácení finančních prostředků nebo se může zúčastnit lektorova budoucího kurzu nebo se s ním domluvit na jiném řešení.
Jestliže kupující zaplatí za kurz, ale nezúčastní se ho aniž využil stornování účasti na kurzu, není lektor ani Provozovatel povinen cenu kurzu vracet. Jestliže se v tomto případě na navrácení peněz lektor a účastníci domluví, je to možné, je však třeba písemně o tom informovat Provozovatele nejpozději do 3 dnů po termínu kurzu.

V. Storno podmínky

Pokud nemůže kupující či jím přihlášené osoby na kurz dorazit a dá Provozovateli vědět
• 5 nebo více dní před kurzem - Provozovatel vrátí kupujícímu plnou cenu kurzu,
• 3 nebo 4 dny před kurzem – Provozovatel vrátí kupujícímu 50 % ceny kurzu,
• později - peníze obdrží lektor.


Vážení kupující,
pokud se přihlásíte na kurz a z jakýchkoli důvodů se nebudete moci zúčastnit nebo se nebudou moci účastnit společně přihlášené osoby, dejte nám i lektorovi prosím vědět alespoň 5 dní před kurzem. Jen tak vám budeme moci vrátit plnou cenu kurzu. Pokud svou účast zrušíte 3 až 4 dny před kurzem, budeme vám moci vrátit jen 50 % a pokud se odhlásíte později, tedy dva dny před kurzem, jeden den před kurzem nebo přímo v den kurzu, peníze již náleží lektorovi a cena kurzu vám tedy nebude vrácena, pokud sám lektor nerozhodne jinak.

Klient bere na vědomí, že v případě, kdy se do jím vybraného kurzu přihlásí méně než minimální počet účastníků, kurz se neuskuteční. Kupující o neuskutečnění kurzu bude informován mailem před termínem konání kurzu.
Zaplacenou částku v takovém případě může kupující použít na další termín příslušného kurzu nebo je může požadovat poslat zpět (vrátíme do 14 dní) nebo může nevyužitou částku nechat u Provozovatele v úschově v podobě kreditů (1 Kč = 1 kredit).

Při vrácení částky kupujícímu za přihlášku na zahraniční účet jdou poplatky s tím spojené za kupujícím.

VI. Reklamační řád

V případě reklamací se prosím obraťte na Provozovatele na e-mail nebo na tel. číslo +420 603 175 493
Odpovědnost za kurz nese lektor. Provozovatel neručí za průběh kurzu. Cílem provozovatele je však umožnit komunikaci mezi lektorem a kupujícíma komplikaci vyřešit. Snahou Provozovatele je také samozřejmě spokojenost na obou stranách.
Za průběh kurzu tedy odpovídá lektor. Případné problémy se ale my jako Provozovatel nebojíme řešit a budeme rádi, když nás o nich budete jako kupující informovat, abychom vám je pomohli vyřešit k vaší spokojenosti.

VII. Závěrečná ustanovení

Součástí těchto OP jsou také naše Podmínky užívání webových stránek a Zásady ochrany osobních údajů.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 10.12.2018. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit OP bez předchozího upozornění.

NECH SI ZASÍLAT NOVINKY!
Posíláme nové články a tipy na zajímavé kurzy.
CHYBÍ TI TU NĚCO?
Rádi se inspirujeme tvými návrhy.
NÁŠ PORTÁL ROZVOJE
O projektuKontakt
VÝHODY PRO TEBE
Dárkové poukazy
PRO LEKTORY
Profily lektorů
NÁŠ KONTAKT

mail: info@portalrozvoje.cz
tel.: +420
NÁŠ TÝM
Naši práci děláme s vášní
Tým portálu
Tým portálu
SPOJ SE S NÁMI
Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
Linked In
Linked In
Jsme prostor, kde rozvíjíme lidský potenciál. Naše platforma nabízí vzdělávání a inspiraci pro podnikatele a zájemce o podnikání i osobní rozvoj. Najdeš u nás kurzy, které ti pomohou zlepšit tvé business a soft skills a najít cestu k vlastnímu úspěchu. Posuň i ty své dovednosti a najdi tu nejlepší verzi sebe sama!
Jsme prostor, kde rozvíjíme lidský potenciál. Naše platforma nabízí vzdělávání a inspiraci pro podnikatele a zájemce o podnikání i osobní rozvoj. Najdeš u nás kurzy, které ti pomohou zlepšit tvé business a soft skills a najít cestu k vlastnímu úspěchu. Posuň i ty své dovednosti a najdi tu nejlepší verzi sebe sama!